اخبار

شکست مینیاتوری تحمل

2019-03-21
یاطاقان توپ، شیار عمیق کوچک در شکست 40٪، گرد و غبار، خاک، آوار و آلودگی ناشی از خوردگی است. آلودگی معمولا ناشی از استفاده نادرست است و محیط های نامطلوب ناشی از آن سبب مشکلات گشتاور و نویز می شود. شکستگی تحمل مینیاتوری ناشی از محیط زیست و آلودگی می تواند مانع شود، اما همچنین از طریق مشاهده ساده با چشم غیر مسلح می تواند علت این شکست را تعیین کند. تا زمانی که استفاده و نصب مناسب باشد، فرسایش یاطاقان مینیاتوری آسان است. ویژگی های فرساینده بر روی ردیف حلقه تحمل مینیاتوری با بارگذاری تاثیر یا نصب نادرست از سوراخ قرار دارند. هنگامی که بار بیش از حد مجاز است، معمولا فرسایش رخ می دهد. اگر آن را به درستی نصب نکنید به طوری که یک بار در سراسر حلق آویز مینیاتوری ممکن است فرسوده شود. Micro-indentation در حلقه های تحمل می کند سر و صدا، لرزش و گشتاور اضافی تولید می کند.