اخبار

پایه تولید جدید Rihoo برای بلبرینگ های غلتکی و ریل های راهنمای

2020-02-15

با توسعه کسب و کار ، ما جدید را برای توسعه یاتاقانهای غلتکی و ساخت ریلهای راهنما گسترش می دهیم.

در ژانویه-2020 ، پایه تولید به بهره برداری رسید ، به ما کمک می کند تا در زمان تحویل و کنترل کیفیت ، خدمات بهتری را برای مشتری خود انجام دهیم.